* 8 *

Objektorientering

Selv-test oppgaver

 1. Forklar begrepene private channel og covert channel. Se på følgende funksjonene i C++:
  void function(int a, int b)      void function(int& a, int& b)
  
  {                   {
  ...                  ....
  }                   }
  
  Hvilken av disse har en privatkanal til funskjonen som kaller den og hvilken har en covertkanal? Hav betyr dette?
 2. Globale variable kan også betraktes som en form for covert kommunikasjon. Forklar hvordan uforsiktig bruk av globale variable kan føre til logiske feil i programkode.
 3. Sammenlign ideen fra Clark-Wilson modellen om bruk av spesialiserte programmer som tilgangskontrollmekanisme med bruk av klassemetoder i C++ eller Java.

Back