* 12 *

Kryptering

Selv-test oppgaver

  1. Forklar hovedideen bak en krypteringsalgoritme.
  2. Er det nødvendig å bruke en hemmelig nøkkel? Hva er alternativet til å bruke en hemmelig nøkkel?
  3. Forklar hvorfor ingen offentlig sikkerhetsalgoritmer kan øke sikkerhet-- bare forandre sikkerhetsprobelemets natur.
  4. Hvilken av følgende er sikrere: en fil som ligger i et directory som du ikke har tilgang til, eller en kryptert fil som du ikke har nøkkelen til?

Karaktergivende oppgaver

Hensikten med den praktiske delen denne uka er å lære hvordan bruke 3DES krypteringsfunksjonene. Du må bruke SecurityKit til å løse dette.

Back