* 7 *

Sikkerhetsmodeller

Selv-test oppgaver

  1. Forklar forskjellen mellom sikkerhetsmodell og sikkerhetspolitikk?
  2. Hva heter de fire grunnleggende temaer innen sikkerhet? Forklar hvorfor det ville være vanskelig å lage en modell som omfavnet alle sikkerhetstemaene.
  3. Forklar hvorfor maskinkonfigurasjon er en viktig sak i datasikkerhet.
  4. Hva menes med en endelig tilstandsmaskin?
  5. Oppsummer kort Bell-LaPadula modellen. Hvilke begrensninger har modellen? Hvilke andre modeller har forsøkt å generalisere denne modellen?

Karaktergivende oppgaver

Back